Velkommen til Remehaugen kystbarnehage!

Remehaugen kystbarnehage er en privat barnehage som eies av Imf Sør. Navnet vårt er nytt fra juni 2016 og vi ønsker med dette å sette fokuset på kysten og kystkulturen som preger nærmiljøet vårt. Vi er så heldige å ha den fantastiske Remestranda rett over veien og her er vi mye i sommerhalvåret. Her utforsker vi det fjæra har å by på og har de beste mulighetene for å jobbe aktivt med satsingsområdene våre. Fjæra gir oss også gode sansemotoriske utfordringer og barna stortrives her!

Vi har utvidet kristen formålsparagraf og det kristne innholdet har en naturlig plass i barnehagens hverdag. Vi er så heldige at vi får besøk fra Audnastrand leirsted en gang i måneden til bibelsamling. Dette setter både barn og personale stor pris på!

Barnehagene er godkjent for 30 plasser, hvor 12 av plassene er knyttet opp mot en utegruppe. Vi organiserer barnehagen med to grupper hvor ei av gruppene er på tur hver dag. Blekkspruten er gruppa for de eldste barna mens Krabben er for de yngste.

Vi har et godt samarbeid med Lindesnes fyr og er jevnlig på besøk ute på fyret:)

Vårt tilbud

Åpningstider

0645-1630 mandag - fredag

Stengt julaften, nyttårsaften og de to siste ukene i juli (uke 29 og 30 i 2018)

Pris

Kr. 2800,- for full plass
+ kr. 200,- i kostpenger

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt