Bærekraftig utvikling

Rammeplanen for barnehagen sier at barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

I Remehaugen kystbarnehage er vi opptatt av miljøvern og å ta vare på naturen rundt oss. Vi er mye ute hele året og tilbringer mye tid ved sjøen i løpet av sommermånedene. Vi har sett hvor mye søppel som havner i naturen, og ikke minst hvor mye plast som flyter inn på stranda "vår".

Her er en versjon av miljøtrappa som vi jobber etter:

Her er noen av tiltakene vi gjør i hverdagen:

  • Vi kildesorterer
  • Vi plukker søppel når vi er på tur
  • Skiftetøy blir sendt hjem i nett
  • Innkjøp