Kysten vår

Fagområder i fokus

  • Nærmiljø og samfunn
  • Natur, miljø og teknologi
  • Kunst, kultur og kreativitet

Mål

  • Gi barna kunnskap og erfaringer om kysten vår som nærområde og kulturbærer

Kjennetegn

  • Barn som uttrykker glede og mestring gjennom lek og bevegelse
  • Barn som gleder og undrer seg og funn og fangst i fjæra
  • Barn som kan navn på de vanligste fugler, fisk, insekter m.m.