Foreldrebetaling

* Betalingssatsene våre er foreløpig ikke justert etter at maksprisen for barnehageplass ble økt av Stortinget 1. januar 2018, men vil bli det i løpet av våren 2018.

100% plass

+ kr. 200,- i kostpenger

kr. 2600,-

80% plass

+ kr. 160,- i kostpenger

kr. 2500,-

60% plass

+ kr. 120,- i kostpenger

kr. 1907,- 

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

*Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke søknadsskjema og legge ved siste utgitte selvangivelse. Beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Inntektsgrensen for å søke er bruttoinntekt på kr. 533 500,- pr. år. Har du/dere over dette trenger ikke søknad leveres, da er det maksmalprisen so m gjelder

**Det er innfø rt 20 timer gratis oppholdstid i barn ehage pr. uke for 3,4 og 5 åringer. Inntektsgrensen (brutto) for å søke om gratis oppholdstid er 450 000 pr. år.

Søknadsskjema for redusert betaling må leveres fra foresatte innen 15. mai for opptak til høsten ellers fortløpende (dvs. gjelder fra mnd. etter innkommet søknad).

Skjema finner du her. Husk å legge ved den siste selvangivelse.