Foreldrebetaling fra 1. januar 2020

100% plass

+ kr. 300,- i kostpenger

kr. 3135,-

80% plass

+ kr. 240,- i kostpenger

kr. 2821,-

60% plass

+ kr. 180,- i kostpenger

kr. 2194,-


Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Viktig informasjon om foreldrebetaling

Nasjonal moderasjonsordning sikrer at ingen skal betale mer enn 6 % av familiens samlede inntekter i barnehagebetaling.

For 2020 vil husholdninger med samlet inntekt under kr. 574 759,- ha rett til redusert foreldrebetaling.

Det er også ordning med gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer . For denne ordningen er inntektsgrensen kr. 566 100,-.

Redusert foreldrebetaling innvilges etter søknad.

Søknadsskjema og informasjon, se www.lindesnes.kommune.no